psühhoteraapia

Liis Luik

psühholoog

„Mida otsid Sina, see otsib Sind“ – Rumi
Oled oodatud vastuvõtule, kui tunned, et vajad toetust eluraskustest läbiminekul, abi trauma või psüühikahäirega toimetulekul, uute lahenduste leidmisel või kaaslast, kes Sulle elukriisis olles ruumi hoiab, et Sina saaksid endal lubada kogeda seda, mis kogemist vajab, et tervenemiseni jõuda. Olen Sulle teekaaslane endasse vaatamisel, oma vajaduste tuumani jõudmisel ning Sinu elu toetavate harjumuste kujundamisel. Mida varem jõuad abini, mida vajad, seda väiksemad on kahjud Sinu tervisele ja elukvaliteedile!
Leian, et inimene ei saa alati ise kontrollida, mis temaga elus toimub ning ta pole süüdi katsumustes, millega lapsepõlves silmitsi seisab. Enamasti teeb psüühika kõik selleks, et oma sidusust säilitada, isegi kui sellega kaasnevad suured ebamugavused ja kannatused. Hilisemas elus võivad kunagi kasulikud kohastumused muutuda mitteadaptiivseteks ja harjumuspärased mustrid elu segama hakata. End sügavamalt mõistma õppides võivad raskused juhatada peidetud võimalusteni suuremaks integratsiooniks ja inimene saab nendest hoolimata ning sageli tänu neile luua oma elule ise tähendust, kasvada ja areneda uutel viisidel. Leian, et rahuldust pakkuvaks eluks on selle mõtestamine vajalik ja parim sünnib seal, kus hing ja keha kohtuvad, meel avardub ning teadmisest sünnib kehastunud tarkus sügavamas tähenduses. Päris kõike muuta ei ole võimalik, kuid usun, et sügaval inimese sees on isetervenemise võime, mis võib soodsate tingimuste toel õide puhkeda ning sõbralikult nügides teda edasi viia.
Akadeemilise psühholoogia alase hariduse olen omandanud Tartu Ülikoolis, kus hetkel lõpetan magistriõpinguid keskendusdes kliinilisele psühholoogiale. Erialases töös, mida igapäevaselt teen psühhiaatriakliinikus, toetun teadmistele ja kogemustele, mida olen kogunud nii psühholoogia alastelt koolitustelt kui ka enesearenguvaldkonnast. Varasemalt olen töötanud psühholoogina kooli tugisüsteemis.
Telefon: 5645 2563.
E-post: liisluik.psyhholoog@gmail.com